Ubezpieczenie firmowe 

Dobór odpowiedniego ubezpieczenia jest kluczowy dla bezpiecznego prowadzenia przedsiębiorstwa. Rozmowa z klientem, to głównie uświadomienie mu zagrożeń jakie niesie jego biznes. Największą uwagę i dbałość przykładam do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero następnym krokiem jest zabezpieczenie majątku firmy do:

  •  pożaru
  • zalania
  • wybuchu
  • huraganu
  • i innych zdarzeń losowych,

a także:

  • od kradzieży
  • czy dewastacji.

Oferuję także bardziej branżowe ubezpieczenia:

  • dla firm transportowych:  ubezpieczenia OCPD oraz Cargo
  • dla firm budowlanych: gwarancje dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek, ryzyk budowy
  • dla podmiotów leczniczych: OC, od wzw/hiv

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się ubezpieczenia od wypływu i utraty danych osobowych w wyniku ataków cybernetycznych. Ubezpieczenia tego typu zapewniają środki na ewentualne kary administracyjne, odbudowę wizerunku w mediach oraz zadośćuczynienie dla poszkodowanych osób.